Ring på: 49 21 48 00
post@kv-revision.dk
Erklæringer

Erklæringer

Når du har brug for en erklæring på dit årsregnskaber, kan vi som registrerede revisorer tilbyde fire forskellige typer erklæringer. Erklæringerne stiller forskellige grader af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, og behovet for sikkerhed tager vi stilling til sammen ud fra en konkret vurdering af din virksomhed, lovens krav og det signal, du gerne vil sende til din interessent- og kundekreds.

Regnskabet kan forsynes med følgende fire typer erklæringer:

ERKLÆRING OM ASSISTANCE: Ved en assistance hjælper vi ledelsen med at opstille årsregnskabet i henhold til lovgivningen. Ved en assistance giver vi som revisor en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, da vi ikke udfører kontroller af oplysningerne i regnskabet.
Selvom vi er godkendte revisorer kan vi dog ikke afgive en assistanceerklæring, hvis regnskabet indeholder åbenlyse fejl, da vi er forpligtet til at overholde relevante bestemmelser i revisorloven, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

REVIEW AF REGNSKABET: Et review giver begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. I et review tager vi som revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, og gennemgangen af regnskabet er primært baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen. Som revisor foretager vi kun yderligere kontrol af oplysningerne, hvis analyserne og forespørgslerne giver anledning til det.

UDVIDET GENNEMGANG: Udvidet gennemgang giver begrænset grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. I en udvidet gennemgang tager vi som revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen,
og gennemgangen af regnskabet er primært baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen. For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review gennemfører vi derudover en række specifikke supplerende handlinger.

REVISION: En revision giver høj grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Ved en revision foretager vi som revisor analyser og forespørgsler til ledelsen samt relevante kontroller af væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af eksempelvis fysisk kontrol, observationer, indhentelse af eksterne bekræftelser med videre. Kontrollen af oplysninger udgør en stor del af arbejdet i en revision.

Kilde: FSR – Brancheorganisationen for godkendte revisorer i DK