Ring på: 49 21 48 00
post@kv-revision.dk

Momsregnskab

Enhver momsregistreret virksomhed har pligt til at beregne, indberette og betale moms regelmæssigt. Fristen for at indberette moms kan variere fra virksomhed til virksomhed, men vil være enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

Momsregnskab refererer til processen med at beregne, indberette og betale moms. Momsbeløbet beregnes ud fra forskellen på moms på indgående køb og moms på udgående salg. I tilfælde af indberetning af mere købsmoms end salgsmoms vil du få udbetalt differencen – dette kaldes negativ moms.

Hos KV Revision tilbyder vi professionel hjælp med momsregnskab og momsafregning. Ved at outsource dit momsregnskab til os kan du spare værdifuld tid og sove godt om natten, velvidende om at din moms beregnes korrekt og indberettes rettidigt.

 

Krav til momsregnskab

Som momsregistreret virksomhed er det et krav at have styr på sit momsregnskab. Regnskabet skal som minimum indeholde en konto for købsmoms og salgsmoms.

Hvis du handler med udlandet, skal regnskabet også indeholde en konto for følgende:

  • Moms af varekøb fra udlandet
  • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
  • Køb af varer i andre EU-lande
  • Køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande
  • Salg af varer til andre EU-lande
  • Salg af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande
  • Eksport til lande uden for EU.

Det er et krav, at samtlige bilag, der er dateret i den givne momsperiode, skal indberettes, uanset om beløbet på fakturaen er betalt eller ej. For at sikre, at samtlige bilag kommer med i momsregnskabet, skal du regelmæssigt lave en bankafstemning. En bankafstemning er et effektivt kontrolværktøj, der hjælper med at sikre, at de bogførte indtægter og udgifter stemmer overens med de faktiske indtægter og udgifter.

Bemærk: Du har pligt til at indberette moms, selvom der ikke er blevet solgt eller købt varer eller ydelser i momsperioden. Der skal i dette tilfælde laves en nulindberetning.

 

Momsperioder og frister for indberetning af moms

Som virksomhedsejer skal du opgøre og angive din moms for en bestemt periode, der enten vil være pr. måned, kvartal eller halvår. Du skal dermed indberette og betale moms to, fire eller 12 gange om året.

Hvor ofte der skal beregnes og indberettes moms afhænger af din virksomheds momspligtige omsætning. Der gælder følgende:

  • Halvårlig moms: Du skal indberette moms halvårligt, hvis din virksomhed har en omsætning på mellem nul og fem millioner kroner om året.
  • Kvartalsvis moms: Du skal indberette moms hvert kvartal, hvis din virksomheds årlige omsætning lyder på mellem fem og 50 millioner kroner. Du skal også indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed er nystartet.
  • Månedsvis moms: Du skal indberette moms hver måned, hvis din virksomhed omsætter for over 50 millioner kroner om året.

Momsafregningen kan du vælge selv at stå for eller lade en revisor gøre det. Det er dog vigtigt at sikre, at momsindberetningen er korrekt og indberettes til tiden for at undgå bøder og renter fra SKAT. Fristerne for indberetning af henholdsvis halvårlig, kvartalsvis og månedsvis moms fremgår af Skattestyrelsens hjemmeside.

 

Få professionel hjælp med dit momsregnskab og momsindberetning

Hos KV Revision kan vi hjælpe med dit momsregnskab og dertilhørende momsindberetning og momsafregning.

I vores team har vi dygtige revisorer og revisorassistenter siddende, der besidder stor viden og ekspertise inden for både bogføring, bankafstemning, fakturering og ikke mindst momsregnskab. Du er derfor i trygge hænder, når du lader os håndtere din bogføring, momsregnskab og andre administrative opgaver.