Ring på: 49 21 48 00
post@kv-revision.dk

Salg af virksomhed

At sælge sin virksomhed er en stor beslutning, der kræver grundige overvejelser, og hele processen omkring salg og overdragelse af en virksomhed kan være både tidskrævende og kringlet. Men med den rette rådgivning og sparring kan processen gøres gnidningsfri og tryg.

Hos KV Revision tilbyder vi professionel rådgivning og vejledning ifm. salg af virksomhed, så du kan føle dig tryg og godt rustet til at træffe de rigtige beslutninger. Vi har ydet professionel virksomhedsrådgivning i flere årtier, så du er i trygge og erfarne hænder hos os.

Professionel rådgivning og sparring er uvurderligt ved salg af virksomhed

Når det kommer til at sælge sin virksomhed, er det afgørende at få professionel rådgivning og sparring fra eksperter på området.

Hos KV Revision har vi mange års erfaring med at rådgive og hjælpe virksomhedsejere gennem hele salgsprocessen. Vi forstår, at det er en stor og følsom beslutning, og vi er her for at støtte dig og sikre, at dit virksomhedssalg bliver vellykket på alle måder.

Vi ved, at det at sælge en virksomhed indebærer mange praktiske og juridiske aspekter, som kan være svære at håndtere på egen hånd. Derfor tilbyder vi omfattende rådgivning, der dækker alle disse områder og sikrer, at du er godt klædt på til at navigere gennem processen.

Få hjælp til at håndtere hele salgsprocessen

Salg af en virksomhed indebærer mange trin og processer, der skal håndteres korrekt for at sikre en vellykket handel. Hos KV Revision kan vi hjælpe dig med at håndtere hele salgsprocessen fra start til slut.

Vi kan først og fremmest bistå med udarbejdelsen af salgsprospektet, der præsenterer din virksomhed på en attraktiv og professionel måde for potentielle købere. Vi hjælper endvidere med at identificere og kontakte potentielle købere og forhandle pris og betingelser, ligesom vi kan hjælpe dig med at håndtere den juridiske del af salget og sikre, at alle nødvendige dokumenter og kontrakter er korrekt udarbejdet og underskrevet.

Få hjælp til værdiansættelse af din virksomhed

En af de første ting, du skal gøre, når du overvejer at sælge din virksomhed, er at få den vurderet. Værdiansættelsen af en virksomhed er afgørende for at fastsætte en realistisk salgspris og tiltrække potentielle købere.

Vores rådgivere har stor erfaring med at yde rådgivning inden for værdiansættelse af virksomheder, så vi kan også hjælpe med at værdiansætte din virksomhed.

Få indblik i skatteaspekterne ved salg af virksomhed

Skatteaspekterne ved salg af en virksomhed kan være komplekse og kan have stor indflydelse på det økonomiske resultat af salget. Vores rådgivere har stor ekspertise inden for skatterådgivning og kan hjælpe dig med at navigere gennem de forskellige skatteaspekter ved salg af din virksomhed.

Vi kan give dig indblik i de skattemæssige konsekvenser af salget og hjælpe dig med at optimere din skatteposition.

Vi tilbyder også rådgivning om generationsskifte

Hvis din plan er at videreføre din virksomhed til næste generation, kan vi tilbyde professionel rådgivning om generationsskifte. Generationsskifte indebærer overdragelse af virksomheden til en ny ejer, typisk et familiemedlem eller en nøglemedarbejder. Det er en kompleks proces, der kræver grundig planlægning og rådgivning.

Vi hjælper dig med at udarbejde en strategi for generationsskifte og sikre, at processen forløber så gnidningsfrit som muligt.