Ring på: 49 21 48 00
post@kv-revision.dk
Erklæringer

REVISORERKLÆRINGER

Hvad er forskellen? Erklæringerne stiller forskellige grader af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Behovet for sikkerhed afhænger bl.a. det signal du vil sende til omverdenenLæs mere her
Mød teamet

MØD TEAMET

I KV Revision er vi i dag et team af medarbejdere med kompetencer der spænder bredt uddannelses- og erfaringsmæssigt.
 Læs mere her
Bogholderi

BOGHOLDERI

Overvejer du at outsource dele af din administration for at få bedre tid til virksomhedens indtægtsgivende arbejde? Så kan vi hjælpe dig.Læs mere her

Registreret revisor

Hvad er en registreret revisor

Registrerede revisorer er offentligt godkendte revisorer. Lovgivningen har fastsat krav til uddannelse og praktisk erfaring, før man kan optages i Revisorregistret.

En registreret revisor er forpligtet til at have tegnet en ansvarsforsikring og en garantiforsikring.

Registrerede revisorer har sammen med statsautoriserede revisorer eneret på revision af og afgivelse af erklæringer vedrørende aktie og anpartsselskaber. Registrerede revisorer har de samme rettigheder og forpligtelser som statsautoriserede revisorer med hensyn til revision, afgivelse af erklæringer mv. (Kun børsnoterede selskaber, banker og forsikringsselskaber undtaget).

Gennem lovreguleret kvalitetsstyring og kvalitetssikring sikres et højt kvalitetsniveau i revisionsfirmaet.

Andre revisorer
Der findes en række personer, der driver revisorvirksomhed uden at være hverken statsautoriseret eller registreret revisor. Dette er fuldt lovligt, idet titlen ”revisor” frit kan anvendes af alle uden begrænsninger af nogen art.

Denne gruppe af revisorer er uden for offentlig kontrol, og man har som kunde ikke den samme sikkerhed, som man får ved at henvende sig til en statsautoriseret eller registreret revisor. Til gengæld vil prisen i nogle tilfælde være lavere.