Ring på: 49 21 48 00
post@kv-revision.dk

Områder

Overvejer du at outsource dele af din administration for at få bedre tid til virksomhedens indtægtsgivende arbejde? Så kan vi hjælpe dig.

Vi er kendt som det lille revisionshus i Nordsjælland, der både holder, hvad vi lover, og leverer kvalitetsydelser og langsigtet seriøs rådgivning indenfor revisionserklæringer, regnskab, bogføring, skat samt advokatbogføring.

Geografisk dækker vi områder og byer der ligger omkring vores egen placering. Vi er lokalt engagerende hvilket betyder at vi sætter os ind i vores kunder og deres behov, og det er bare nemmere når afstanden er kort.

KV Revision – registreret revisor

Registrerede revisorer er offentligt godkendte revisorer. Lovgivningen har fastsat krav til uddannelse og praktisk erfaring, før man kan optages i Revisorregistret.

En registreret revisor er forpligtet til at have tegnet en ansvarsforsikring og en garantiforsikring.

Registrerede revisorer har sammen med statsautoriserede revisorer eneret på revision af og afgivelse af erklæringer vedrørende aktie og anpartsselskaber. Registrerede revisorer har de samme rettigheder og forpligtelser som statsautoriserede revisorer med hensyn til revision, afgivelse af erklæringer mv. (Kun børsnoterede selskaber, banker og forsikringsselskaber undtaget).

Gennem lovreguleret kvalitetsstyring og kvalitetssikring sikres et højt kvalitetsniveau i revisionsfirmaet.

Skal vi være din revisor?