Ring på: 49 21 48 00
post@kv-revision.dk

Generationsskifte

Et generationsskifte kan være en kompleks proces, der kræver grundig planlægning og eksekvering, hvis overdragelsen af virksomheden eller selskabet skal ske på den mest hensigtsmæssige måde.

Hos KV Revision besidder vi stor viden og knowhow inden for generationsskifte og ejerskifte. Vi rådgiver dig om alle aspekter af processen, så du kan føle dig tryg ved overdragelsen af din virksomhed. Vi kan hjælpe med både værdiansættelse af virksomheden, beregning af skatter og afgifter, vurdering af muligheder for skattefri overdragelse og meget mere.

 

Hvad definerer et generationsskifte?

Et generationsskifte er, når en yngre generation overtager ejerskab og ledelse af et selskab eller en virksomhed efter en ældre generation. Et generationsskifte sker i de fleste tilfælde inden for den nære familie. Ofte bliver virksomheden overdraget fra forælder til barn. Det er dog også muligt at overdrage virksomheden eller selskabet til en person uden for familien, eksempelvis til en ledende medarbejder eller en anden person.

Hvem der skal arve virksomheden i tilfælde af ejerleders død afhænger bl.a. af testamente, ejeraftale og / eller ægtepagt.

 

Hvorfor foretage et ejerskifte?

Det er ofte en stor og svær beslutning at trække sig tilbage som ejerleder og give stafetten videre til en ny generation, når man betragter sin virksomhed som sit hjertebarn. Selvom det kan være en svær beslutning, kan der være flere gode argumenter for at foretage et ejerskifte.

 

De typiske årsager til et generationsskifte eller ejerskifte består af følgende:

  1. Du har et ønske om at gå på pension
  2. Du vurderer, at der skal unge og friske kræfter til for at løfte virksomheden til næste niveau
  3. Du ønsker at træde tilbage grundet helbredsmæssige årsager

Uanset årsagen til at foretage et generationsskifte eller ejerskifte anbefales det at søge rådgivning, da det er en relativ kompliceret proces at overdrage en virksomhed til næste generation.

 

Et generationsskifte kræver grundig planlægning

Et generationsskifte er under normale omstændigheder en længere proces, der kan strække sig over flere år.

For at sikre et succesfuldt generationsskifte bør planlægningen påbegyndes i god tid.

Som ejerleder skal du først og fremmest tage stilling til, hvem der skal overtage virksomheden eller selskabet efter dig.

Derudover skal du sætte dig ind i de økonomiske og skattemæssige muligheder og udfordringer, der er relateret til et generationsskifte. Vi giver dig overblikket over disse muligheder og udfordringer, så du bliver klædt godt på til forløbet.

Et velplanlagt generationsskifte giver dig endvidere mulighed for at oplære næste generation, så de får de bedste forudsætninger for at føre virksomheden videre med samme succes som hidtil.

 

Vi yder professionel rådgivning inden for generationsskifte og ejerskifte

Hos KV Revision yder vi professionel rådgivning inden for en lang række emner, herunder generationsskifte og ejerskifte.

Planlægger du et generationsskifte eller ejerskifte, og ønsker du at sikre den mest glidende overgang samt at minimere potentielle skattemæssige og økonomiske konsekvenser, skal du alliere dig med en rådgiver fra KV Revision.

Gennem rådgivning og sparring i øjenhøjde hjælper vi dig gennem hele processen fra start til slut.

Vi kan bl.a. assistere med rådgivning inden for følgende emner:

  • Værdiansættelse af virksomhed
  • Beregning af skatter og afgifter
  • Ændring af selskabsform
  • Overdragelsesmetoder
  • … og meget mere!

Vi hjælper dig med at lægge en god handlingsplan

Forud for et generationsskifte eller ejerskifte bør der lægges en strategi og en dertilhørende handlingsplan. Den rette strategi og handlingsplan er med til at sikre et godt forløb for alle involverede parter, og det er ikke mindst for virksomhedens bedste, at der udformes en egentlig handlingsplan.

Vi hjælper dig med at lægge en detaljeret handlingsplan, hvor det bl.a. defineres, hvem der gør hvad, hvornår overdragelsen skal finde sted m.v.