Ring på: 49 21 48 00
post@kv-revision.dk

Privatlivspolitik

Hop til privatlivspolitik for:
Hjemmesidebesøgende
Kunder
Rekruttering

 

PRIVATLIVSPOLITIK – HJEMMESIDEBESØGENDE

1.1 Dataansvarlig  

Kongevejens Revision Registreret Revisions ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. 

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til Stine Rasmussen på sr@kv-revision.dk. 

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen med henblik på markedsføring. 

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.   

 

4. Tidsrum for opbevaring

Oplysninger relateret til dit besøg behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg. 

 

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.    

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Stine Rasmussen på sr@kv-revision.dk. 

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

   

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet. 

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK – KUNDER 

 

1.1 Dataansvarlig  

Kongevejens Revision Registreret Revisions ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig.  

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til Stine Rasmussen på sr@kv-revision.dk 

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven.  

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Kongevejens Revision Registreret Revisions ApS.  

 

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Kongevejens Revision Registreret Revisions ApS kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

 

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Kongevejens Revision Registreret Revisions ApS er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven. 

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.    

 

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra seneste afgivet erklæring eller aftalens ophør. 

 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.    

 

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os Stine Rasmussen på sr@kv-revision.dk 

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet. 

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK – REKRUTTERING 

 

1.1 Dataansvarlig  

Kongevejens Revision Registreret Revisions ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.  

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos Kongevejens Revision Registreret Revisions ApS, er du velkommen til at rette henvendelse til Stine Rasmussen på sr@kv-revision.dk. 

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale. 

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.  

 

I tilfælde hvor din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.  

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre. 

 

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til fire måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.  

 

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i seks måneder.  

 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.     

 

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Stine Rasmussen på sr@kv-revision.dk. 

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.